Periode 2018 tot 2023

In de zes jaren tussen 2018 en 2023 zijn er verschillende dingen gebeurd;

ik ging lesgeven aan de Kunstacademie Friesland. Onder meer lessen beeldhouwen, Futiure Cities en Kunstbeschouwing.

April 2022 twee zwerfkei beelden geplaatst in CasPoMor park in Paddepoel. 'Vuurvleugels' en 'Toekomst'

In 2022 werd een vijfde grote landschapswerk gerealiseerd, ' Zwanenkring in Wessinghuizen '. In dit project kon ik een langgekoesterde wens vervullen om mijn zwanenbeelden in een definitieve zwanenkring bijeen te brengen. Dit werd mogelijk gemaakt doordat ik een stuk land ter beschikking kreeg van Artphy in Wessinghuizen. In de poel midden in het land werd een basaltzuil met bovenop een vuursteen en obsidiaanbol opgericht. Deze symboliseert de verbinding met de zoutformaties in de diepere ondergrond.

Na een periode wachtstand werd het stuk Kaurihout uit Nieuw Zeeland tot beeld getransformeerd.   

Voorjaar 2017

Een drieluik glaswerken voltooid.

Een nieuwe ' Doorgang ' uit basalt.

Een walnoten houten beeld uit een dikke tak van de gesneuvelde walnoot bij het " huis te Glimmen ".

Start van het werk aan het kauri hout uit Nieuw Zeeland.

Herfst & winter 2016

Rondreis door Nieuw Zeeland van begin november tot eind december.                                                                                                                                                                                                                                                                Een ontmoeting met collega landschapskunstenaar Chris Booth.                                                                                                                                                                                                                                                                         Een bijzonder stuk swamp kauri hout laten verschepen.

Voorjaar & zomer 2016

De messing Phoenix heeft een plek en eigenaar gekregen in Termunterzijl.

M'n atelier gerestaureerd en hijsinstallatie gerealiseerd.

Gestaag werk aan een bijzonder stuk versteend hout uit Arizona.

Voorjaar 2016

Expositie in Appingedam. Duo expositie met Liz Agostini, van 12 maart t/m 24 april. Biedt een goed overzicht van mijn beelden door de jaren heen.

 Twee restauraties in het vooruitzicht.

images/docs/Agostini-Boer_Uitnodiging-digi.pdfclick for view on invitation exhibition

Winter 2015

Werk aan nieuwe ontwerpen en modellen.

Najaar 2015

Opnieuw verbeteringen en veranderingen aangebracht aan het Triadeem project in Blauwestad.

Zomer 2015

Dit seizoen vooral gewerkt in m'n atelier

Voorjaar 2015

Het Gronings drieluik, ofwel Gronings onderonsje, met als centraal thema: de kringloop van het leven, is in week 10 geplaatst bij het Hunebedcentrum in Borger.

Het Triadeem project is in maart aangepast aan de eisen voor TÜV keuring van speellandschap

In mijn atelier zijn twee goudenregen werken in wording

Winter 2014

Nieuwe plannen voor:

het volgende landschapswerk

werken uit hout & glas

een nieuwe richting in het werk

Herfst 2014

Het " levenskringloop " project verder in wording 

Veranderingen en verbeteringen aan het Triadeem project

Zomer 2014

De openingsceremonie van het Triadeem project vond plaats op 11 juni 

Zie: Youtube, onthulling Triadeem in Blauwestad, door RTV logo

Voorjaar 2014

Het Triadeem project start in week 9 met voorbereidend constructiewerk. Werk in uitvoering tot half mei.

Thema van het Groningse drieluik, het binnenproject, is " levenskringloop "

Winter 2013

Het eerste grote landschapswerk met zwerfkeien in Groningen, " Triadeem ", is op het punt van starten. Het gebied van Blauwestad wordt verrijkt met een groot belevingskunstwerk voor kinderen van alle leeftijden. Een belangrijk deel van de keien komt uit de Groninger Forum bouwlocatie.

In afwachting van een besluit over het volgende landschapswerk ben ik teruggekeerd naar mijn werkplek, voor de totstandkoming van het " Gronings drieluik ". Een drieluik beelden uit drie unieke keien die, in de afgelopen zeven jaar, uit drie bijzondere vindplekken in de stad Groningen; Noorderplantsoen, Damsterdiep en Nieuwe Markt tevoorschijn zijn gekomen. 

Herfst 2013

Voorbereidend werk voor het eerste grote landschapswerk met zwerfkeien in de provincie Groningen. 

Zomer 2013

Gedurende de maand mei is een deel van het " IJstijdpad ", langs het Koning Willem Alexanderkanaal, tot stand gekomen. In juni zal de laatste hand worden gelegd aan twee locaties. De Rapakivituin en de formaties met Zweedse granieten zullen kort voor de openingsceremonie van het kanaal, op 8 juni, klaar zijn. Een deel van het project is het maken van " prehistorische " zit- en rustplekken; prettige plekken waar bezoekers een moment van rust kunen vinden op zitplekken en bij tafels gemaakt uit de natuurlijke vormen van keien. 

Voorjaar 2013

Twee beelden reizen naar Denemarken op 27 april. Een nieuwe zwaan, ' Slapende schoonheid ', naar het kunstfestival in Kerteminde en ' Verstilde golf ' naar SKULPTURØlgod, poëzie van de elementen. Verstilde golf is ontstaan uit een, in NL, zelden voorkomende granietsoort; Sorsele graniet, een gidsgesteente uit Noord Zweden.

De Zwart-Wit zwaan, die in de beeldenbank in Hyldespjaeldet verblijft, heeft een restauratie aan de snavel nodig, als gevolg van een incident..

Het werk van het creëren van " het IJstijdpad " start in de tweede week van mei.

Winter 2012

Voortgaand werk aan beelden in mijn werkplek.

Voorbereidend werk voor projecten die in het voorjaar van 2013 starten.
Verwachte projecten:

” 1000 Forum keien “, een groot project om een betekenisvolle nieuwe bestemming te geven aan de keien die tevoorschijn komen uit de bouwput van een groot bouwproject in het hart van de stad Groningen. Een samenwerkingsproject met andere beeldhouwers.

” IJstijd Pad “, het project in Zuidoost Drenthe dat een halfjaar vertraging heeft opgelopen.

Herfst 2012

image.jpeg

Presentatie van ” Oases in Stad & Land ” op de Art Fair International Groningen, 21, 22 & 23 september , in Martini Plaza.

Kunstzinnig polijstwerk van een aantal keien in de keientuin van het Hunebedcentrum in Borger, om de binnenkant van specifieke gidsgesteentes te tonen, in de laatste week van september en de eerste week van oktober.

Medebedenker van het IJstijdpad, onderdeel van het project van constructie & restauratie van een waterweg in ZO Drenthe. Een project op 5 locaties. 

Zomer 2012

Expositie van de Zwart-Wit zwaan op de Beeldhouw Biënnale Kopenhagen, Kongens Have, 25 augustus – 21 oktober.
Expositie van de Zwart-Wit zwaan en presentatie van ” Oases in Stad & Land ” tijdens Hyldespjaeldet SkulpTUR 12, Albertslund, Kopenhagen 2 juni – 14 augustus.

Voorjaar 2012

Terugkeer naar Italië, in de eerste week van mei.
Bezoek aan Umbrië en presentatie van de resultaten van een Oase onderzoek aan het stadsbestuur van Florence.

Winter 2011

image.jpeg

Een paar beelden voltooien die in mijn werkplek wachtten op mijn terugkeer.

3 – 12 December: 

Florence Biënnale, in het Fortezza Da Basso, Firenze
Presentatie van mijn hoofdthema van werk voor de komende jaren: ” Oases in Stad & Land ” , tevens de start van het presenteren van ” Oases ” op een international platform.

19 & 20 November:

Presentatie van ” Oases in Stad & Land ” tijdens de Dutch Preview van de DFBA; Dutch Florence Biënnale Artists. Vooral bedoeld voor Nederlandse vrienden en belangstellenden, alsook als een try out van informatiepaneel.

Zomer & herfst 2011

Productie van het informatiepaneel, afm. 2 x 3 meter, met teksten, ontwerpen, foto's en een korte film bedoeld om mijn hoofdtema van werken ” Oases in Stad & Land ” op de Biënnale van Florence, vroeg in december, te presenteren.

Zomer 2011

Oase zomerproject in het Westerkwartier, op vier prachtige locaties.
Op elke locatie een tijdelijke expositie van beelden en een blijvend Oase element.

Voorjaar 2011

Gebroken Cirkel, het Oase landschapswerk dat de vindplaats van het Meisje van Yde markeert is gerealiseerd.
De openingsceremonie was op 21 april , zie project.

Waterspeelpek in Messchenveld, Assen
realisatie in augustus, zie project.

Rietland

Langdurende expositie bij Rietland, Zuidwolde, van een zestal beelden binnen en ' Blauwe Geboorte ', een grote blauwe kwarts, buiten. 

Oases

” Oases in hedendaagse landschapskunst en stadskunst ” zie de website : www.leefbarestad.nl.